Språk och information

Utställningen i f.d allhelgonakyrkan

 • Samtliga touchskärmar i museet erbjuder skriftspråk på svenska, engelska samt tyska. Skärmarnas höjd 100 cm.
 • Samtliga informationsskyltar i utställningen har svensk text med en sammanfattning på engelska. Bildtexterna finns endast på svenska. Infoskyltarnas höjd 70 cm.
 • Filmsalarna Orion och Cassiopeja. Filmerna har tal samt textade versioner på svenska, engelska och danska. Versionerna löper efter ett schema, vid särskilda önskemål fråga i museientrén.
 • Den digitala informationen om Den astronomiska sextanten erhålls endast på svenska och engelska. Läshöjd 67 cm.
 • Information om hur man mäter med den mindre sextanten finns endast på svenska. Sextantens höjd 100 cm.
 • Utställningsdelen Insula Hvæna erbjuder lästext på svenska, danska och engelska. Textrutorna kan regleras i storlek. Texterna finns även i audioform på svenska, danska och engelska. Touchskärmens höjd är 79 cm. Möbeln har stå- och sittyta på höjderna 23 cm respektive 43 cm.

Skyltning på museiområdet

Samtlig skyltning på området finns på svenska och engelska. Höjd och material varierar, se nedan.

 • Den idéhistoriska lekparken. Informationsskyltarna är runda och har en tydlig gul färg. Observera att de återfinns på olika höjd och varierar från lek till lek. Underlaget vid skyltarna varierar mellan gräs och sand.
 • Slotts- och renässansträdgård. Skyltarna sitter på 95-110 cm höjd i underkant till glasskylten, texten är tryckt på glas med röd bakgrund. Underlagen vid skyltarna är grus.

Skyltning i trädgården

 • skyltarna till rabatterna i den mer experimentella trädgården är på 45 cm höjd. Texten är på svenska och engelska.
 • växternas namnskyltar har text på latin, svenska och danska och sitter i rabatthöjd.
 • träden i fruktlunden har namnskyltar hängandes från grenarna, på olika höjd ca 50-120 cm från marken. På latin, svenska och danska.