Att resa till Ven

Via Landskrona Skeppsbron

I Landskrona avgår Ventrafikens fartyg från Skeppsbrokajen, Österleden 1. Inom detta område finns en väntsal med biljettförsäljning, toaletter (både WC och RWC), tidtabeller (för trafiken till Ven samt busskommunikation (stads-/regionsbuss plus tåg), soffor samt automater för såväl kaffe som godis. Parkeringsmöjligheter i anslutning till terminalen finns att tillgå. För mer information kontakta http://www.ventrafiken.se/sv/

Väntsal
Byggnadens huvudentré består av en svängdörr men kompletteras av en ”vanlig dörr” till vilken en automatisk dörröppnare har kopplats. Precis innanför dessa dörrar finns en skylt med upplysningar om var biljettluckor samt toaletter ligger. Inne i väntsalen återfinns informationsskärmar med tidtabeller samt prisuppgifter för överfarten till Ven.

Toaletter
Terminalens dörrar har automatiska dörröppnare. Om man är rullstolsburen fungerar det tyvärr inte att använda de toaletter som finns ombord på fartygen. M/S Uraniborg har ett mindre RWC men här är det svårt att få plats om man har en större eller normalstor rullstol. Använd de WC och RWC som finns i väntsalen.

Färjorna
Det finns två färjor och med båda sker landgång via bildäck.

  • M/S Stjerneborg
    Här löper två salonger utmed bildäcket, varav den ena är avsedd för personer med fysiska funktionsvariationer samt allergier. Regler för detta utrymme finns anslaget ombord. I och med att detta just är anpassat så finns här färre sittplatser än i den salong som löper utmed motsatta sidan. När det kommer till transport av husdjur så får detta inte ske i nyss beskrivna salong utan hänvisas till fartygets övriga däck samt utrymmen. På grund av avsaknad av hiss så är det som rörelsehindrad svårt att nå soldäck.

  • M/S Uraniborg
    Här erbjuds ingen salong som nås från bildäck utan här får man antingen gå uppför trappor eller använda hiss. Tänk på att hissen är trång och endast går till cafeteriadäcket. I denna salong får djur ej vistas. Resenärer som har husdjur med sig hänvisas till en annan salong som dessvärre nås endast via trappor. (Vid en nödsituation på M/S Uraniborg måste man ta sig ett däck ytterligare, från cafeteriadäcket räknat, och här är det inte lätt om man har svårt för eller inte alls kan gå. Från det övre däcket skall man, i en eventuell nödsituation, sedan åka ned för en ”slide” som ansluter till livbåten.)

Via Nyhamn, Köpenhamn

Sparshipping ApS trafikerar mellan Köpenhamn och Ven under sommarhalvåret. Det går att ta sig ombord på båten med mindre rullstolar men tyvärr ej med permobil.

Tyvärr är färjans toalett ej anpassad RWC med hög tröskel och liten golvyta. Besättningen hjälper till i den omfattning som är möjligt. För mer information kontakta http://sparshipping.dk/