Att besöka museiområdet

Information om markunderlag, bredd på stigar, grindar  m.m.

Museets entré
Museets entré ligger i ett mindre hus längs Landsvägen. Ingång till byggnaden sker via glasdörrar och här går det enkelt att ta sig in med t.ex. rullstol eller rullator.

För in- och utgång
För in- och utgång till museiområdet finns tre alternativ;

  • genom en dörr ansluten till en ramp, på baksidan av ovan nämnda entrébyggnad
  • välja in-/utgångar försedda med vändkors längs med landsvägen
  • gå in respektive ut genom en extra grind (här går det enkelt att ta sig in respektive ut med rullstol, rullator, barnvagn o.s.v.) Extragrinden är försedd med kodlås som erhålls i entrén.Oavsett om in- eller utgång sker via dörr, vändkors eller extragrind kommer besökaren ut på samma grusplan. Bra att veta är att gruset här inte är tjockare än att det fungerar att köra med exempelvis rullstol eller rullator.

Utställningen i f.d. Allhelgonakyrkan
Ramp till utställningen finns endast att tillgå från ena sidan, genom kyrkporten. Rampen är 220 cm bred. Obs! använd ej grusgången till höger om f.d. kyrkobyggnaden då singeln är lös här.

När man kommer in i vapenhuset, d.v.s. rummet precis innanför kyrkporten, så är här relativt mörkt. Detta beror på att en utställning med ljuseffekter visas i detta rum. Här finns dock öppna ytor , vilket gör att det ändå går att ta sig fram bra med rullstol, elrullstol eller liknande.

Mellan vapenhuset och kyrkorummet finns en dubbeldörr som öppnas manuellt. Det finns möjlighet få dörrarna att bli uppe, vilket sker med hjälp av en manuell dörrhållare nedtill. Notera att om man står utanför den f.d. kyrkan så öppnas kyrkporten från dig, medan dörren mellan vapenhuset och kyrkorummet öppnas mot dig.

Idéhistorisk lekpark
Lekparken visar 15 sätt att leka under 1500-talet. Lekarna är både kägel- och kulspel, kast- och ringlekar. Underlaget varierar mellan sand och gräs, 10 av lekarna har sandunderlag och kan vara svåra att nå med rullstol eller rullator, men Kägelbanan, Kasta ring, Rulla ägg, Gå till Island efter sill, Hund i koppel samt spelet Munk är tillgängliga via gräs.

Museiområdet
Samtliga gångar är cirka 90 cm breda och har ett jämt grusunderlag. Ett undantag finns utanför skolbyggnaden, där gruset är löst, se kartan för mer information.

Tjänstefolkets bostad
Här finns källaren till tjänstefolkets bostad med en stentrappa till källaren med 1500-talsvalv och ett delvis bevarat tegelgolv. Valvets öppning 123 cm, total takhöjd cirka 200-245 cm. Trappan är i natursten med 11 trappsteg. Mycket svårt att ta sig ner. Information och bilder finns på läsplatta vid observatoriet.

Vallarna
Runt Tycho Brahes slott- och slottsträdgård anlades vallar. Två av dessa är rekonstruerade, en av dem fungerar som utkiksplats och nås via en bred trappa om 10-13 trappsteg samt en ledad gång längs vallen. Nås endast via trappa.

Tycho Brahe-statyn
1946 restes Ivar Johnssons staty i granit, långt innan planerna för en rekonstruerad trädgårdsmiljö. Därför har statyn kommit att hamna mitt i grusgången, och här är det svårt att ta sig förbi. Uppmärksamma diket mellan grusgång och gräsmatta.

 

Renässansträdgård
Trädgården består av två delar, en rekonstruerad miljö samt en experimentell odling. Den rekonstruerade trädgården är inhägnad. Grinden är 75 cm bred och gångarna är mellan 60 cm till 85 cm breda, gångarnas underlag är packat grus och snäckskal.

Fruktlunden
Fruktlunden består av ängsmark med trädplanetringar. En grusgång på 120 cm leder fram till lusthuset och utställningen Urania Titani – det sinnliga lusthuset. Ingången till lusthuset är 70 cm bred, lusthusets golv består av ett tjockt lager havssand.

Lusthus 2 och utställningen Pestiae Elixiris – den medicinska alkemin
Gången från trädgården till lusthus nr. 2, är cirka 60-75 cm bred. Gången utmed skyltarna kantas av en ring med kullersten. Ingången till lusthuset är 80 cm bred. Beläggningen inne i huset är gatsten. Observera fördjupningen mellan gatstenen och den större stenen som är belägen i centrum av golvet. Utställningen finns på tryck längs glasväggarna på 110 cm höjd.

Uraniborg
Slottsområdet består av en öppen grusyta samt ett med oxelhäckar markerat slottsområde. Här stod en gång Tycho Brahe slott med inre och yttre väggar och torn. Häckarna visar väggsektionerna och underlaget utgörs av lös tegelkross. Den inre och yttre ingången har samma bredd, 150 cm. Yttre häcken har en gång som är 180 cm bred och från denna finns två stycken ingångar. Båda ingångar är 160 cm breda.

Hoc vallum é molam
Denna utställning finns på ett upphöjt trägolv, cirka 20 cm ovan mark utan ramp. Skyltningen finns på 80 cm höjd.

Observatoriet Sjärneborg
Stjärneborg består av ett antal takkupoler ovan mark men huvudattraktionen är de underjordiska byggnadslämningarna från 1584. Ingången till Stjärneborg är 80 x 200 cm och ansluter till en trappa, med 10 stycken trappsteg. Observera att dörren har en 5 cm hög tröskel. Taket är snedställt och nere vid trappans slut, uppgår takhöjden till 160 – 175 cm. Såväl trappa som golvdel har ledstänger på båda sidor. För de som inte kan ta sig ned i Stjärneborg finns möjlighet att se interiören och uppleva utställningen digitalt via en läsplatta ovan mark. Läsplatta och lurar lånas ut av museivärd på plats vid observatoriet.

Cafe Tycho Brahe
Caféet ligger i anslutning till Tycho Brahe-muséet. Dörren in till caféet är 81 cm bred och en tröskel på 4,5 cm. Den första dörrfria öppningen i byggnaden till serveringen är 94 cm bred. Serveringen har tre dörrfria öppningar som alla är 80 cm breda. Inom caféområdet finns även en uteservering samt ett orangeri med sittmöjligheter. Orangeriets dörr är 127 cm med en tröskel på 4 cm, golvunderlaget är gjutet. I orangeri och uteservering finns gott om utrymme. Underlaget på utseserveringen är singel.

Toaletter
Samtliga toaletter finns utanför museiområdet, mitt emot museientrén. Underlaget inom detta område är grus men lagret är inte tjockare än att det fungerar för såväl cyklar, cykelkärror, rullstolar och rullatorer. Här finns både WC och RWC.