Tillgänglighet

Karta med mått över gångar på området m.m.

Alla ska ha möjlighet att uppleva Tycho Brahe-museet

Tycho Brahe-museet har 2016 gjort en tillgänglighetsanalys med hjälp av en konsult. Vårt mål är att alla ska kunna besöka Tycho Brahe-museet med samma möjlighet till upplevelse och information. De fasta fornlämningar och byggnadsminnen som finns på området och inte kan anpassas fysiskt, har vi gjort tillgängliga via information på läsplattor. Dessa finns att låna på området. För information om grindar, gångar och fysiskt tillgänglighet se kartan vid sidan.

Kontakta oss gärna för mer information tycho.brahe@landskrona.se.

Siffrorna på kartan:

1. Entré och entrédörrar 9. Vallarna
2. Grindar 90 cm 10. Uraniborgs slott, ingångar 120-160 cm
3. Ramp 220 cm 11. Utställningen, Pestiae Elixiris
4. Grusgångar cirka 230 cm 12. Utställningen Hoc vallum
5. Tjänstefolkets källare 13. Vändkors
6. Trädgårdsgångar 60-85 cm 14. Observatoriet Stjärneborg
7. Trädgårdsgångar, 120 cm 15. Café Tycho Brahe
8. Utställningen, Urania Tritani 16. Toaletter, WC & RWC

Öppna kartan som en pdf