Väderstation

En interaktiv väderstation med data från 1500-talet

Under 15 års tid förde Tycho Brahe och hans assistenter en noggrann meteorologisk dagbok på Ven. Syftet var att utreda om det fanns något samband mellan det jordiska vädret och himlens förhållanden. Vi vill föra traditionen vidare och sprida kunskap om denna tidiga meteorologiska insats. Därför finns en interaktiv väderstation bakom den sydvästra vallen på museiområdet.

Här kan du på sex olika vis mäta vädret och jämföra dina observationer med Tychos egna och andra besökares. Du kan mäta vindriktning, luftfuktighet, temperatur, nederbörd och lufttryck. Dina observationer kan sedan skickas i ett e-mail, och du kan lära dig mer om olika mätmetoder för väder. Den första observationen gjordes av kronprinsessan Victoria i samband med invigningen av den nya utställningen i kyrkan år 2005.