Renässansträdgården

En rekonstruerad renässansträdgård

Runt Tycho Brahes slott Uraniborg fanns en häpnadsväckande botanisk trädgård. Den var enligt renässansens symbolideal formad i kvadrater, trianglar och cirklar. Tanken var att trädgården skulle återge Edens lustgård. Här odlades frukter och örter, där de senare användes i Tycho Brahes alkemiska medicinarbeten. Trädgården innehöll även porthus, tjänstebostad och tryckeri.

När Tycho lämnade Ven förstördes anläggningen successivt. Från och med 1990-talet har den dock återuppstått till viss del, genom att två fjärdedelar rekonstruerats. Här har växter planterats som man vet funnits i danska slotts- och klosterträdgårdar på 1500-talet. Det alltjämt pågående forskningsarbetet drivs i samverkan med Alnarps Lantbruksuniversitet.