Renässansträdgården

En rekonstruerad renässansträdgård

Runt Tycho Brahes slott Uraniborg fanns en häpnadsväckande botanisk trädgård. Den var enligt renässansens symbolideal formad i kvadrater, trianglar och cirklar. Tanken var att trädgården skulle återge Edens lustgård. Här odlades frukter och örter, där de senare användes i Tycho Brahes alkemiska medicinarbeten. Trädgården innehöll även porthus, tjänstebostad och tryckeri.

När Tycho lämnade Ven förstördes anläggningen successivt. Från och med 1990-talet har den dock återuppstått till viss del, genom att två fjärdedelar rekonstruerats. Här har växter planterats som man vet funnits i danska slotts- och klosterträdgårdar på 1500-talet. Det alltjämt pågående forskningsarbetet drivs i samverkan med Alnarps Lantbruksuniversitet.

Urania Titani – Det sinnliga lusthuset

I Tycho Brahes trädgård odlades inte bara örter, frukter och grönsaker. Bland växter och rabatter söktes också en andlig upplevelse.

I lusthuset kan du kanske få känslan av hur en stilla stund var för de som levde och besökte Uraniborgs trädgård. Slå dig ner, spela ett spel, lyssna till lutan, studera en dikt och fundera över livet.