Friluftsutställning

Friluftsutställning i Renässansträdgården

Utställningsområdet är inte enbart avgränsat till den forna Allhelgonakyrkan. Direkt väster om renässansträdgården finns en liten utomhusutställning som berättar om Tycho Brahes pappersmölla och boktryckeri. För att underlätta utgivandet av sina publikationer anlades ett tryckeri på slottsområdet. En kustbelägen kvarn kopplad till ett gigantiskt dammsystem producerade sedan pappret till böckerna. Utställningen ingår i museet skolprogram Machina Mundi genom att vara platsen för enkel men lärorik papperstillverkning.

 

Sedan 2011 och framåt står utställningen ”Hoc Vallum e Molam”.

Denna vall och pappersmölla med allt tillbehör samt de ovanliggande fiskedammarna har Tycho Brahe från Knutstorp låtit bygga på en plats, där det tidigare inte fanns något liknande, efter en plan, under egen ledning och på egen bekostnad, till gagn för fäderneslandet, för sig själv och för sina efterkommande. Påbörjat 1590, slutfört 1592”.

Hoc vallum e molam” eller ”denna vall o mölla”, är första radens inskription på minnesstenen som Tycho uppförde över pappersmöllan. Möllan var en av de första av sitt slag, så det var inte alls konstigt att Tycho som byggnadsherre var stolt.