Basutställning

En skildring av Tychos liv och verksamhet i ord och bild

Museets utställning om Tycho Brahes liv och vetenskapliga gärning är inrymt i den före detta Allhelgonakyrkan. Interiören ger en vacker inramning som anknyter till dåtidens astronomiska strävan att förstå hur Gud skapat universum. Här finns originalföremål från Brahes verksamhet på Ven i form av byggnadsdetaljer från Uraniborg och Stjärneborg, en bok från det egna tryckeriet med papper från den kustbelägna kvarnen, samt del av det trähjul som drev den senare anläggningen.

 

I utställningen finns även två rekonstruerade mätinstrument, gjorda med stor skicklighet av tjeckiska hantverkare i Prag. I två mindre salonger visas kortfilmer om slottet Uraniborg och om vetenskapsmän som Tycho och Copernicus, vilka banat väg för vår moderna världsbild. Ytterligare modeller, interaktiva stationer och bilder knyter samman utställningen till en fascinerande helhetsbild av Tycho Brahes färgstarka liv och banbrytande arbeten.