Om museet

Mitt på Ven

Tycho Brahe-museet är beläget på platsen för den skånsk-danske astronomens anläggningar på ön Ven, mitt i Öresund. Museet drivs av Landskrona fritids- och kulturförvaltning i samverkan med Statens Fastighetsverk, som äger marken och byggnaderna. Området består av utställningen i den före detta Allhelgonakyrkan, observatoriet Stjärneborg, den återskapade renässansträdgården, idéhistorisk lekpark samt en skalenlig planetstig. Lämningarna efter Brahes slott och observatorium utgör fasta fornlämningar på området. Till museet hör även butik och det intilliggande caféet.

Museet startades på 1930-talet och var från början inrymt i det hus som idag utgör butik och entré. År 2003 bildades nätverket World View Network mellan museer som förvaltar lämningar och insatser från Copernicus, Brahe, Kepler, Galilei och Newton. Syftet var att lyfta fram hur dåtidens vetenskapsmän lagt grunden till vår moderna världsbild genom internationellt samarbete.

Som ett resultat av nätverket öppnade år 2005 en ny utställning i den närbelägna kyrkan, som tog ur bruk två år tidigare. Här visas originalföremål, rekonstruerade instrument och filmer som skildrar Brahes liv och betydelse för vetenskapen.

Museet verkar för att sprida kunskap om Tycho Brahes tid på Ven och skapa intresse för hans livsverk. Detta görs genom en bred pedagogisk verksamhet för allmänhet och skolor, samt genom tillfälliga evenemang och utställningar.

Tycho Brahes arbete har varit grundläggande i skapandet av vår moderna världsbild. Detta gör museet till en av de viktigaste vetenskapshistoriska platserna i norra Europa.