Fotografi från den interaktiva utställningen De Nova Stella – en stjärna förändrar