Tycho Brahe-museet drivs som en filial till Landskrona museum, fritids- och kulturförvaltningen i Landskrona.

Besöksadress

Tycho Brahe-museet
Landsvägen 182
260 13 S:t Ibb
+ 46 (0)418 47 31 09
tycho.brahe@landskrona.se

Bokning av paket/guidning/resa

tycho.brahe@landskrona.se
+ 46 (0)418 47 31 09 (mellan kl. 10-16)

Museichef

Ulrika Odénius
ulrika.odenius@landskrona.se
+ 46 (0)418 47 31 16

Kommunikation

Josefin Garpvall Bahary
info.fok@landskrona.se
+ 46 (0) 418 47 05 73

Museipedagog

Stine Nordahn Frederiksen, stine.nordahnfrederiksen@landskrona.se
+ 46 (0)418 47 04 80

 

Frågor och synpunkter om verksamheten

Fritids- och kulturförvaltningen
261 80 Landskrona
+ 46 (0) 418 47 00 00
fok.synpunkt@landskrona.se