Tycho Brahe-museet drivs som en filial till Landskrona museum, fritids- och kulturförvaltningen i Landskrona.

Besöksadress

Tycho Brahe-museet
Landsvägen 182
260 13 S:t Ibb
+ 46 (0)418 47 31 09
tycho.brahe@landskrona.se

Bokning av paket/guidning/resa

tycho.brahe@landskrona.se
+ 46 (0) 418 47 31 09 (mellan kl. 10-16)

Museichef

Ulrika Odénius
ulrika.odenius@landskrona.se
+ 46 (0)418 47 31 16

Platsansvarig/antikvarie

Nina Petersson
nina.petersson@landskrona.se
+ 46 (0)418 47 48 59

Kommunikation

Josefin Garpvall Bahary
Fritids- och kulturförvaltningen
261 80 Landskrona
info.fok@landskrona.se
+ 46 (0) 418 47 05 73

Trädgårdsmästare

Nora Lundqvist, nora.lundqvist@landskrona.se
+ 46 (0)418 47 05 80

Museipedagoger

Frågor och synpunkter om verksamheten

Fritids- och kulturförvaltningen
261 80 Landskrona
+ 46 (0) 418 47 00 00
fok.synpunkt@landskrona.se